Posts Tagged 'agama lain'

KEDUDUKAN WANITA SEBELUM ISLAM DAN DALAM AGAMA-AGAMA LAIN

KEDUDUKAN WANITA SEBELUM ISLAM DAN DALAM AGAMA-AGAMA LAIN

Semoga juga ada manfaatnya dalam pembahasan ini, kita kemukakan lebih
dahulu bagaimana kedudukan wanita jahiliyah sebagai bahan perbandingan dalam
memberikan penilaian sampai sejauh mana ketinggian dan kebaikan Islam meletak-kan kedudukan wanitanya. Setelah diadakan perbandingan, dapatlah kita melihat
kelemahan dan kezhaliman manusia atau undang-undang manusia terhadap kaum wani-tanya.

Continue reading ‘KEDUDUKAN WANITA SEBELUM ISLAM DAN DALAM AGAMA-AGAMA LAIN’

Advertisements

Admin

myp0s
suk4rsa
LuXs


Photobucket
free counters
Advertisements