Posts Tagged 'wanita'

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Islam telah mengangkat derajat wanita ke tingkat paling tinggi dan
mulia di sisi Allah SWT. Islam menetapkan hak-hak wanita itu dengan sempurna
dan meletakkannya di tempat yang sebenarnya. Allah SWT menciptakannya dengan
sempurna dan menetapkan undang-undang di mana ia dipelihara dari permainan
hawa nafsu manusia. Al Qur’an menggambarkan kecantikan, keadilan dan kasih-
sayang terhadap wanita dan wanita adalah satu unsur yang turut sama melibatkan
diri dalam pembentukan masyarakat Islam. Wanita juga bertanggung jawab menjaga
keutuhan dan kesejahteraan ummah yang beriman kepada Allah SWT dan pengikut
Ar-Rasul SAW. Islam telah menggariskan batas-batas yang tertentu buat wanita
untuk kesejahteraan wanita itu sendiri. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui
tentang ciptaan-Nya. Allah SWT berfirman dalam ayat-ayat berikut :

Continue reading ‘KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM’

Advertisements

KEDUDUKAN WANITA SEBELUM ISLAM DAN DALAM AGAMA-AGAMA LAIN

KEDUDUKAN WANITA SEBELUM ISLAM DAN DALAM AGAMA-AGAMA LAIN

Semoga juga ada manfaatnya dalam pembahasan ini, kita kemukakan lebih
dahulu bagaimana kedudukan wanita jahiliyah sebagai bahan perbandingan dalam
memberikan penilaian sampai sejauh mana ketinggian dan kebaikan Islam meletak-kan kedudukan wanitanya. Setelah diadakan perbandingan, dapatlah kita melihat
kelemahan dan kezhaliman manusia atau undang-undang manusia terhadap kaum wani-tanya.

Continue reading ‘KEDUDUKAN WANITA SEBELUM ISLAM DAN DALAM AGAMA-AGAMA LAIN’


Admin

myp0s
suk4rsa
LuXs


Photobucket
free counters
Advertisements